ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 15/12/2017, concedeix a l’ADF una subvenció per prevenció d’incendis forestals, Convocatòria 2017.

PRESSUPOST A EXECUTAR: 12.631,58 €

%CONCEDIT: 95%

IMPORT CONCEDIT: 12.000,00 €

logo diputació