ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 3/11/2017, ens concedeix una subvenció dintre del programa “Millora instal·Lacions i equipaments consultoris locals”.

PRESSUPOST: 3.749,40 €

%CONCEDIT: 95 %

IMPORT CONCEDIT: 3.561,93 €

logo diputació