ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 21/07/2017, ens concedeix una subvenció dintre del programa “Inversions en equipaments municipals i edificis patrimonials i de valor cultural”.

PRESSUPOST: 4.485,50 €

%CONCEDIT: 90 %

IMPORT CONCEDIT: 4.036,95 €

logo diputació