ACORD: La Diputació de Tarragona, per decret de Presidéncia núm. 2015-02234 de data 13/07/2015, ens concedeix una subvenció per interés de préstec.

PRESSUPOST: 233,54 €

%CONCEDIT: 100 %

IMPORT CONCEDIT: 233,54 €

logo diputació