ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 3/11/2017 ens concedeix una subvenció,  per actuació de protecció de la salut pública a zones de bany-piscines.

PRESSUPOST: 8.043,00 €

%CONCEDIT: 95 %

IMPORT CONCEDIT: 7.640,85 €

logo diputació