ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 21/072017, ens concedeix una subvenció dins del PROGRAMA: ACTIVITATS CULTURALS

PRESSUPOST: 2.892,21 €

% CONCEDIT: 30,03 %

IMPORT CONCEDIT: 868,53 €

logo diputació