ACTUACIÓ: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 22/09/17, ens concedeix la subvenció

dintre del programa específic millora xarxes bàsiques municipals.

PRESSUPOST: 14.061,77 %

% CONCEDIT: 68,56 %

IMPORT CONCEDIT: 9.641,00 €

logo diputació