Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

MILLORES CONSULTORI MÈDIC

La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts: -CONSULTORI MÈDIC Import concedit: 2.345,20 € Percentatge: 95,00% Import a executar: 2.468,63 €  

ARRANJAMENT CAMÍ “MAS DEL COMPTE”

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 21/01/2020 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2019", atorga el següent ajut:   OBRA: arranjament camí "Mas del Compte"   PRESSUPOT: 7.100,79 € PERCENTATGE: 79,77 % SUBVENCIÓ: 5.664,65 €

SUSPENSIÓ CELEBRACIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA

D'acord amb les mesures que s'han anat adoptant amb relació a la pandèmia que estem patint del COVID-19, la Corporació s'ha vist obligada a suspendre la celebració de  la Fira Ramadera i Artesanal de Rasquera 2020. Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar però la situació que estem vivint ens obliga a prendre mesures extraordinàries. FINS LA PROPERA EDICIÓ. Aquest virus el parem entre tots !!!  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al "programa específic d'obres de sanejament, abastament i distribució d'aigua potable" PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:   ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa PTO: 35.946,58 € % : 8 % CONCEDIT: 2.875,73 €

PROGRAMA: REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL – 2019

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la de la Junta de Govern local de data 17/12/19, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2019, ens atorga l’ajut per valor de 10.000 € per a finançar l'actuació descrita. ACTUACIÓ: Inversions en infraestructures i maquinària Municipal: -Vallat de l'escola. -Vallat i control planta de transferència. -Adquisició rul·lo atapidor. IMPORT CONCEDIT: 10.000 €    

ACTUACIONS PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL “PAM” 2019

Per decret de Presidència núm. 2019-0002852 amb data 22/7/2019 la Diputació de Tarragona ens ha concedit els següents ajuts: -PROGRAMA: Sosteniment lloc secretària-intervenció. PTO: 5.000 € %: 100% CONCEDIT: 5.000 € -INVERSIÓ: Pavimentació pujada c/ de la Rasa PTO: 11.218,12 € %: 95% CONCEDIT: 10.657,21 € -DESPESES CORRENTS PTO: 26.785,79 € %: 100% CONCEDIT: 26.785,79 €  

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2019, ens atorga els següents ajuts: -PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS Import concedit: 1.191,12 € Percentatge: 18% Import a executar: 6.617,60 € -MILLORA VESTUARIS PISCINA MUNICIPAL Import concedit: 2.012,47 € Percentatge: 90% Import a executar: 2.236,08 €