Actualment tenim aquests anuncis en exposició

EDICTE INMATRICULACIÓ

Publicat el 25-09-2020

EDICTE INMATRICULACIÓ DE LA FINCA SITUADA A RASQUERA AMB Nº 3652

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ TAXA

Publicat el 23-09-2020

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA I ELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.

MODIFICACIÓ DE LES ATRIBUCIONS DELEGADES EN REGIDORS I REGIDORES

Publicat el 08-09-2020

MODIFICACIÓ DE LES ATRIBUCIONS DELEGADES EN REGIDORS I REGIDORES

ANUNCI MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2020

Publicat el 04-09-2020

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 2/2020, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2020 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

PLE ORDINARI

Publicat el 25-08-2020

Convocatòria de 'SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 25_08_2020'

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL

Publicat el 21-07-2020

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA I ELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Publicat el 06-07-2020

DECRET Convocatòria de '05/2020 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA. 09_07_2020'

Anunci de cobrament relatiu als rebuts del I.A.E 2020

Publicat el 10-06-2020   ·   Procedent de Externa

Consulta l’anunci de cobrament relatiu als rebuts I.A.E de 2020

CARTA ALS VEÏNS/ES DE RASQUERA

Publicat el 09-04-2020

CARTA INFORMATIVA A TOTS ELS VEïNS/ES DE RASQUERA I VISTANTS HABITUALS DE LA POBLACIÓ

LLISTAT CENS IAE

Publicat el 27-03-2020

OBERTA CONSULTA ACTUALITZACIÓ LLISTAT CENS IAE 2020 A L'AJUNTAMENT DE RASQUERA DE L'1 D'ABRIL AL 20 DE MAIG. TEMA: MATRICULA IAE

ANUNCI D’APROVACIÓ

Publicat el 27-03-2020

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2020

COMUNICAT DE L’ALCALDIA

Publicat el 18-03-2020

COMUNICAT DE L’ALCALDIA RESPECTE A LA CELEBRACIÓ DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2020

DECRET

Publicat el 17-03-2020

MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS

DECRET

Publicat el 13-03-2020

DECRET Convocatòria de '04/2020 PLENARI EXTRAORDINARI

DECRET

Publicat el 13-03-2020

ADOPCIÓ MESURES PREVENCIÓ DELS CONTAGIS PER CORONAVIRUS

SESSIÓ ORDINÀRIA MES DE FEBRER

Publicat el 24-02-2020

Convocatòria de '3/2020 ACTA ORDINÀRIA MES DE FEBRER 25_02_2020'

PLENARI ORDINARI MES DE GENER'

Publicat el 28-01-2020

Convocatòria de 'PLENARI ORDINARI MES DE GENER' 28_01_2019

PLENARI APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018

Publicat el 24-01-2020

Convocatòria de 'SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018'

ANUNCI

Publicat el 29-11-2019

ANUNCI SOBRE INFORME DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018.

DECRET NOMENAMENT TITULARS

Publicat el 27-11-2019

NOMENAMENT TITULARS TINENCES D'ALCALDIA I DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN REGIDORS I REGIDORES.

PLENARI EXTRAORDINARI SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL

Publicat el 27-11-2019

DECRET CANVI D'HORA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLENARI EXTRAORDINARI PER A EFECTUAR EL SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE RASQUERA

PLENARI ORDINARI MES DE SETEMBRE

Publicat el 27-11-2019

Convocatòria de 'SESSIÓ ORDINÀRIA MES DE SETEMBRE 24_09_2019'

ANUNCI DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE RASQUERA I GINESTAR

Publicat el 27-11-2019

Anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia del terme

Convocatòria de 'PLENARI EXTRAORDINARI URGENT

Publicat el 27-11-2019

DECRET Convocatòria de 'PLENARI EXTRAORDINARI URGENT DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER A DEMANAR L'AMNISTIA PER ALS PRESOS POLÍTICS I EN DEFENSA DEL DRET D'AUTODETERMINACIÓ'

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Publicat el 25-11-2019

Convocatòria de 'SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA MES DE NOVEMBRE. 28_11_2019'

Convocatòria de 'PLE ORDINARI

Publicat el 29-10-2019

Convocatòria de 'PLE ORDINARI MES OCTUBRE. DATA 28_10_2019'

PLENARI ORDINARI

Publicat el 22-08-2019

PLENARI ORDINARI 27 D'AGOST DE 2019

Convocatòria de 'SESSIÓ CONSTITUTIVA MANDAT CORPORATIU 2019-2023

Publicat el 13-06-2019

Ple Sessió: Extraordinària CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ I D'ELECCIÓ D'ALCALDE

PLE EXTRAORDINARI

Publicat el 11-06-2019

Convocatòria de 'SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA FI MANDAT CORPORATIU 2015-2019'

PLE EXRAORDINARI

Publicat el 17-05-2019

Convocatòria de 'SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA. 22 DE MAIG DE 2019'

Convocatòria de 'PLENARI ORDINARI

Publicat el 28-04-2019

DECRET Convocatòria de 'PLENARI ORDINARI DE DATA 30 D'ABRIL DE 2019'

PLENARI EXTRAORDINARI 1 D'ABRIL DE 2019

Publicat el 28-03-2019

Convocatòria de 'PLENARI EXTRAORDINARI DE DATA 1 D'ABRIL DE 2019'

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicat el 28-03-2019

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2019

ANUNCI ELECCIONS A CORTS GENERALS 2019

Publicat el 08-03-2019

ELECCIONS A CORTS GENERALS 2019 SOBRE RESERVA DE LLOCS PER A LA COL·LOCACIÓ GRATUÏTA DE CARTELLS I PER A LA CELEBRACIÓ D'ACTES DE LA CAMPANYA ELECTORAL

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT REGULADOR DE FUITES I FRAUS

Publicat el 26-02-2019

ANUNCI SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE FUITES I FRAUS DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA DE L'AJUNTAMENT DE RASQUERA

ANUNCI D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019

Publicat el 26-02-2019

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2019

PLENARI ORDINARI 22_02_2019

Publicat el 20-02-2019

Convocatoria del plenari queb se celebrarà el divendres 22/02/2019 i ordre del dia.

PLENARI EXTRAORDINARI 08_02_2019

Publicat el 05-02-2019

Convocatòria de 'PLENARI EXTRAORDINARI 08_02_2019'

NOTIFICACIÓ DECLARACIÓ D'OBRA NOVA

Publicat el 05-02-2019

Notificació de declaració d'obra nova de la finca registral 2638 de Rasquera de la partida Marelles.

Rectificació de cabuda

Publicat el 05-02-2019

Rectificació de cabuda de la finca 2638 de Rasquera situada a la partida Marelles.

CANVI DE DATA PLENARI ORDINARI

Publicat el 22-01-2019

CANVI DE DATA DEL PLENARI ORDINARI DEL 26 DE GENER DE 2019 AL 8 DE FEBRER DE 2019

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE FUITES I FRAUS EN EL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Publicat el 09-01-2019

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE FUITES I FRAUS EN EL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL 2018

Publicat el 30-10-2018

Aprovació de la massa salarial exercici 2018

Modificació de data i hora ple ordinari

Publicat el 20-07-2018

Modificació de data i hora de la celebració del ple ordinari del mes de juliol de 2018

Convocatòria sessió ordinaria

Publicat el 20-07-2018

Convocatòria sessió ordinaria del 20/07/2018

ANUNCI COBRAMENT IAE QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS

Publicat el 19-06-2018

Anunci de cobrament quotes nacionals i provincials

MODIFICACIONS DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Publicat el 05-04-2018

MODIFICACIONS DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

Publicat el 04-04-2018

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EXERCICI 2018

Publicat el 05-03-2018

Anunci de l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2018 resumit per capítols, més la plantilla de personal i relació de llocs de treball

EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS IBI ESCOMBRARIES IAE

Publicat el 22-12-2017

Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals ibi escombraries iae

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1/2017

Publicat el 29-11-2017

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost exercici 2017 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Massa Salarial Exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017

Publicat el 25-10-2017

Aprovació massa salarial personal laboral

Resolució d'Alcaldia núm. 51/2017

Publicat el 13-10-2017

Resolució d'Alcaldia núm. 51/2017 de la proposta de nomenament a la direcció general d'Administració Local

Relació aprovats concurs-oposició secretaria inetrvenció

Publicat el 13-10-2017

Anunci de la relació d'aprovats per cobrir la plaça de secretaria interventora

Anunci aprovació definitiva llista d'admesos

Publicat el 29-09-2017

Anunci aprovació definitiva llista d'admesos i exclosos, de nomenament del tribunal i de fixació de data , hora i lloc d'inici de les proves del concurs oposició per a cobrir amb carácter interí la plaça de secretària intervenció de l'Ajuntament de Rasquera.

ACTA TRIBUNAL DE CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL

Publicat el 14-07-2017

ACTA DEL TRIBUNAL DE BAREMACIO I PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL

Publicat el 14-07-2017

ANUNCI DE DECRET D'APROVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE RASQUERA

Aprovació definitiva admesos/es a la borsa de treball de l'Ajuntament de Rasquera

Publicat el 05-07-2017

S'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, amb l'indicació dela /les causes d'exclusió.

Anunci sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de credits

Publicat el 04-07-2017

Sobre l'aprovació definitiva de l'expendient de modificació de crèdits 4/2016 mitjantzant transferència de crèdits

Anunci sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de credits

Publicat el 04-07-2017

Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/206, mitjantaznt transferències de crèdits

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ