Ordenança municipal de recollida de residus
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020