NOM CÀRREC PARTIT
Josep Manuel Ramos Múrria Alcalde
Samanta Benaiges Martínez  Regidora
Fèlix Chortó Safont  Regidor
Jesús Benaiges Borràs  Regidor
Àngels Llombart Ferreres Regidora
Josep González i Gil  Regidor
Joan Pellisa Rosich  Regidor