NOM CÀRREC PARTIT
Josep Manuel Ramos Múrria 1ER TINENT ALCALDE
Samanta Benaiges Martínez 2A TINENT ALCALDE
Fèlix Chortó Safont  Regidor
Jesús Benaiges Borràs  Regidor
Àngels Llombart Ferreres ALCALDESSA
Josep González i Gil  Regidor
Joan Pellisa Rosich  Regidor