La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.


ACORDA: concedir-mos el següent:

ACTUACIÓ DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS

Concepte: Línia 3 desfibril·ladors municipals

Pressupost Elegible: 3.000,00 euros

% concedit: 80,21%

Import concedit: 2.406,26 euros

CONSULTORI MÈDIC:

   

CENTRE CÍVIC:

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA