PEDLR

El passat divendres, 6 de febrer, es van aprovar, pel PLE de la Corporació Municipal, els documents del Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Rasquera.

Acord de Ple