General

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A NETEJA DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

juny 8, 2022|General|

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 8 de juny de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “operari/ària de neteja ” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es [...]

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PEÓ DE SERVEISMÚLTIPLES DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

maig 30, 2022|General|

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 24 de maig de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “peó de serveis múltiples” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es [...]

INTERESSOS PRÉSTECS 2021

gener 12, 2022|General|

  -En Junta de govern de data 14/12/2021 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2021: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 4.402,75 € Pressupost mínim a executar: 4.402,75 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01 Import concedit:  4.402,75 € Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost elegible: 4.482,12 € Pressupost mínim a executar: 4.482,12 € % Concedit: 100 % Import concedit:  [...]

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MÈDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

juliol 5, 2021|General|

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 23/12 /2020 , atorga el següent ajut: BENEFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 10.288,95 € %CONCEDIT: 95,00% IMPORT CONCEDIT: 9.774,50 €  

PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA COVID-19

novembre 18, 2020|General|

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2020, la unitat de Medi ambient, Salut pública, Enginyeria municipal i Territori ACORDA: Concedir les subvencions en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 amb el següent:   Pressupost: 16967,83 € % Concedit: 66,18 % Import concedit: 11.230,01 € [...]

ARRANJAMENT CAMÍ “MAS DEL COMPTE”

abril 22, 2020|General|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 21/01/2020 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2019", atorga el següent ajut:   OBRA: arranjament camí "Mas del Compte"   PRESSUPOT: 7.100,79 € PERCENTATGE: 79,77 % SUBVENCIÓ: 5.664,65 €

SUSPENSIÓ CELEBRACIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA

març 30, 2020|General|

D'acord amb les mesures que s'han anat adoptant amb relació a la pandèmia que estem patint del COVID-19, la Corporació s'ha vist obligada a suspendre la celebració de  la Fira Ramadera i Artesanal de Rasquera 2020. Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar però la situació que estem vivint ens obliga a prendre mesures extraordinàries. FINS LA PROPERA EDICIÓ. Aquest virus el parem entre tots !!!  

PROGRAMA: REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL – 2019

febrer 18, 2020|General|

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la de la Junta de Govern local de data 17/12/19, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2019, ens atorga l’ajut per valor de 10.000 € per a finançar l'actuació descrita. ACTUACIÓ: Inversions en infraestructures i maquinària Municipal: -Vallat de l'escola. -Vallat i control planta de transferència. [...]

ACTUACIONS PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL “PAM” 2019

gener 22, 2020|General|

Per decret de Presidència núm. 2019-0002852 amb data 22/7/2019 la Diputació de Tarragona ens ha concedit els següents ajuts: -PROGRAMA: Sosteniment lloc secretària-intervenció. PTO: 5.000 € %: 100% CONCEDIT: 5.000 € -INVERSIÓ: Pavimentació pujada c/ de la Rasa PTO: 11.218,12 € %: 95% CONCEDIT: 10.657,21 € -DESPESES CORRENTS PTO: 26.785,79 € %: 100% CONCEDIT: 26.785,79 €  

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

octubre 28, 2019|General|

La Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2019, ens atorga els següents ajuts: -PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS Import concedit: 1.191,12 € Percentatge: 18% Import a executar: 6.617,60 € -MILLORA VESTUARIS PISCINA MUNICIPAL Import concedit: 2.012,47 € Percentatge: 90% Import a executar: 2.236,08 €