Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

ACTUACIÓ: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017

gener 12, 2018|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15/12/2017, concedeix subvencions als següents programes: PROGRAMA: Sosteniment lloc-Secretaria-Intervenció Import demanat: 10.000,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 56.564,00 € % Concedit: 100,00% Import concedit: 56.564,00 € PROGRAMA: Inversions (C/Tortosa) Import demanat: 117.700,58 € % Concedit: 72,22% [...]

ACTUACIÓ: PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2017

gener 2, 2018|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 15/12/2017, concedeix a l'ADF una subvenció per prevenció d'incendis forestals, Convocatòria 2017. PRESSUPOST A EXECUTAR: 12.631,58 € %CONCEDIT: 95% IMPORT CONCEDIT: 12.000,00 €

ACTUACIÓ: RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

gener 2, 2018|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona en acord de J.G.L de data 17/11/2017, ens concedeix una subvenció dintre del PROGRAMA: Recollida d'animals domèstics abandonats. PRESSUPOT: 2.342,40 € %CONCEDIT: 95 % IMPORT CONCEDIT: 2.225,28 €  

ACTUACIÓ: INTERESSOS PRÉSTECS 2017

gener 2, 2018|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona, per decret de Presidéncia núm. 2015-02234 de data 13/07/2015, ens concedeix una subvenció per interés de préstec. PRESSUPOST: 233,54 € %CONCEDIT: 100 % IMPORT CONCEDIT: 233,54 €  

ACTUACIÓ: MILLORA EQUIPAMENT MUNICIPAL

gener 2, 2018|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 21/07/2017, ens concedeix una subvenció dintre del programa "Inversions en equipaments municipals i edificis patrimonials i de valor cultural". PRESSUPOST: 4.485,50 € %CONCEDIT: 90 % IMPORT CONCEDIT: 4.036,95 €

ACTUACIÓ: MILLORA EQUIPAMENTS CONSULTORI MÈDIC

gener 2, 2018|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 3/11/2017, ens concedeix una subvenció dintre del programa "Millora instal·Lacions i equipaments consultoris locals". PRESSUPOST: 3.749,40 € %CONCEDIT: 95 % IMPORT CONCEDIT: 3.561,93 €

ACTUACIÓ: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES ZONES DE BANY (Piscines)

desembre 28, 2017|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 3/11/2017 ens concedeix una subvenció,  per actuació de protecció de la salut pública a zones de bany-piscines. PRESSUPOST: 8.043,00 € %CONCEDIT: 95 % IMPORT CONCEDIT: 7.640,85 €

ACTUACIÓ: PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS

desembre 28, 2017|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 21/072017, ens concedeix una subvenció dins del PROGRAMA: ACTIVITATS CULTURALS PRESSUPOST: 2.892,21 € % CONCEDIT: 30,03 % IMPORT CONCEDIT: 868,53 €

PROGRAMA: ESPECÍFIC XARXES BÀSIQUES (PEXI)

desembre 21, 2017|Ajuts i Subvencions|

ACTUACIÓ: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 22/09/17, ens concedeix la subvenció dintre del programa específic millora xarxes bàsiques municipals. PRESSUPOST: 14.061,77 % % CONCEDIT: 68,56 % IMPORT CONCEDIT: 9.641,00 €