Ajuts i Subvencions

PROGRAMA: ESPECÍFIC XARXES BÀSIQUES (PEXI)

ACTUACIÓ: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC ACORD: La Diputació de Tarragona per acord de J.G.L de data 22/09/17, ens concedeix la subvenció dintre del programa específic millora xarxes bàsiques municipals. PRESSUPOST: 14.061,77 % % CONCEDIT: 68,56 % IMPORT CONCEDIT: 9.641,00 €