NO
Àngels Llombart Ferreres
Alcaldessa
Educació, cultura, fires i esports.
Josep Manuel Ramos Múrria                              

1er Tinent d’alcalde

Governació, personal, atenció a la ciutadania, sanitat i serveis socials.

Samanta Benaiges Martínez.
Segona Tinent d’Alcalde
Festes, associacions, medi ambient, joventut, presidència i convocatòria de la comissió especial de comptes
Fèlix Chortó Safont.
Regidor
Agricultura, gestió forestal, urbanisme, comunicacions i àrea digital.
Jesús Benaiges Borràs
Regidor
Hisenda, economia, promoció econòmica i turisme.